مشاهده همه 13 نتیجه

بشقاب پلوخوری چهارگوش طرح آفتابگرادن

36,800تومان

بشقاب خورشت‌خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

31,200تومان

بشقاب میوه‌خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

25,300تومان

دیس بزرگ چهارگوش طرح آفتابگردان

63,300تومان

دیس کوچک چهارگوش طرح آفتابگردان

44,000تومان

سرویس 6 نفره 26 پارچه چهارگوش طرح آفتابگردان

820,000تومان

سرویس 6 نفره 35 پارچه چهارگوش طرح آفتابگردان

1,000,000تومان

کاسه آبگوشت‌خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

26,700تومان

کاسه ترشی‌خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

14,700تومان

کاسه سالاد بزرگ چهارگوش طرح آفتابگردان

49,500تومان

کاسه سالاد کوچک چهارگوش طرح آفتابگردان

34,500تومان

کاسه ماست‌خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

18,000تومان

مرغ خوری چهارگوش طرح آفتابگردان

44,000تومان