نمایش دادن همه 14 نتیجه

نمایش سایدبار
بشقاب پلو خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

بشقاب پلو خوری چهارگوش طرح ترمه

273,000ریال
بشقاب خورشت‌خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

بشقاب خورشت‌خوری چهارگوش طرح ترمه

231,000ریال
بشقاب میوه‌خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

بشقاب میوه‌خوری چهارگوش طرح ترمه

189,000ریال
دیس بزرگ چهارگوش طرح ترمه
بستن

دیس بزرگ چهارگوش طرح ترمه

468,000ریال
دیس پلو چهارگوش طرح ترمه
بستن

دیس پلو چهارگوش طرح ترمه

610,000ریال
دیس کوچک چهارگوش طرح ترمه
بستن

دیس کوچک چهارگوش طرح ترمه

325,000ریال
سرویس 6 نفره 35 پارچه چهارگوش طرح ترمه
بستن

سرویس 6 نفره 35 پارچه چهارگوش طرح ترمه

7,550,000ریال
کاسه آبگوشت‌خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه آبگوشت‌خوری چهارگوش طرح ترمه

189,000ریال
کاسه ترشی‌خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه ترشی‌خوری چهارگوش طرح ترمه

110,000ریال
کاسه سالاد بزرگ چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه سالاد بزرگ چهارگوش طرح ترمه

370,000ریال
کاسه سالاد کوچک چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه سالاد کوچک چهارگوش طرح ترمه

256,000ریال
کاسه قدح چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه قدح چهارگوش طرح ترمه

610,000ریال
کاسه ماست‌خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

کاسه ماست‌خوری چهارگوش طرح ترمه

133,000ریال
مرغ خوری چهارگوش طرح ترمه
بستن

مرغ خوری چهارگوش طرح ترمه

325,000ریال